top of page

Od roku 2002

Náš příběh

       od výzkumu k profesionálnímu používání     

Se vznikem společnosti Biotherapy v roce 2002 je spojeno mnoho let poctivé práce, vývoje a zkušeností, ale také mnoho šťastných náhod a emotivních příběhů ...


Vše začalo již v minulém století, konkrétně pak v roce 1991, kdy společnost jednoho ze zakladatelů Biotherapy pana Karla Kruckého vyvinula a vyrobila prototyp biostimulačního laseru pro profesionální použití. Následovalo dlouhých devět let výzkumu, vzdělávání se a praktických zkušeností s produkty světelné terapie, a to jak pro domácí, tak profesionální používání ...

V roce 2000 padlo definitivní rozhodnutí vyvinout bezpečný přístroj pro světelnou terapii na bázi biostimulačních laserů a biolamp, který by byl nejlepší ve svém oboru, zahrnoval v sobě zmíněné roky zkušeností a poznatky z obecného celosvětového pokroku v léčbě světlem. Cílem bylo vyvinout přístroj, který by byl nejen účinnější, než v té době využívané metody, ale především takový, který by si na rozdíl od drahých zahraničních přístrojů mohl dovolit opravdu každý.

Veškeré úsilí vyvrcholilo začátkem roku 2002, kdy prototyp budoucí osobního systému světelné terapie Biostimul dosáhl certifikát Metrologického institutu potvrzující 96% polarizace, čímž o desítky procent překonal všechny své konkurenty. A od zahájení prodeje to nebylo ocenění rozhodně poslední.

V únoru roku 2002 se cesta Biostimulu potkala s druhým spoluzakladatelem Biotherapy Martinem Novotným, který sám prožil jeden z prvních příběhů o účincích Biostimulu vůbec. Příběh to byl o to silnější, že Biostimul pomohl za velmi krátkou dobu vyřešit vážný zdravotní problém jeho tehdy půlročního syna Tomáška.

Biotherapy zahájila prodej osobních systémů světelné terapie Biostimul 1. 6. 2002 a velmi záhy se stala synonymem zdraví, pohody a úspěšného životního stylu.

bottom of page